Bu web sitesinin (arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Burak Ercümen'e aittir ve/veya Burak Ercümen tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Burak Ercümen'in uygulamalarının, web sitesinde yer alan bilgilerin ve Burak Ercümen'in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Burak Ercümen'in yazılı izni olmadığı sürece  izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, Burak Ercümen'in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Burak Ercümen'in; bu web sitesi ve bu web sitesi üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.